Nasze zasady

Kodeks „Wesołej Rodzinki”

1. Uznajemy pierwszeństwo rodziców jako wychowawców

Odpowiedzialność za wychowanie dzieci spoczywa na rodzicach. Przedszkole pomaga rodzicom jako niezastąpionym i podstawowym wychowawcom w wypełnianiu ich zadań. Utrzymujemy ścisły i stały z Nimi kontakt.

Oferujemy różnorodne środki kształcenia i doradztwa, m.in: wykłady z zakresu wiedzy o wychowaniu, kursy, konsultacje w zakresie doboru odpowiednich lektur oraz inne środki formacji osobistej, mające na celu wspomaganie ich w wychowaniu swych dzieci.
 

2. Edukacja spersonalizowana jest kluczowa dla naszego projektu

Kładziemy nacisk na indywidualne podejście do dziecka. Wychowawca dobrze poznaje malucha i pomaga mu w pełni rozwinąć swoje możliwości. W ciągu roku szkolnego rodzice regularnie spotykają się z wychowawcą w celu omówienia postępów wychowawczo-edukacyjnych.

3. Ważne jest dla nas wychowanie integralne

Każdy wymiar osoby ludzkiej jest ważny: wola, charakter, intelekt, ciało – bez integralności wychowanie jest niepełne. Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie nawyków i postaw, ponieważ osiąganie dobrych wyników dydaktycznych jest konsekwencją dobrze realizowanego programu wychowawczego. Dlatego też istotnym elementem programu jest całoroczna praca nad nawykami (np. porządek, hojność, wdzięczność, sprawiedliwość, solidarność, szczerość, radość, przyjaźń).