Program nauczania

Edukacja ogólna

Obejmuje między innymi zasady komunikacji, poszerzania zasobu słownictwa - od opanowania znajomości alfabetu do płynnego czytania i pisania oraz zrozumienia tekstu, poprawnego i swobodnego wypowiadania się, naukę korzystania ze słowników.

Profilowane zajęcia sportowe

Przez cały rok przedszkolaki są szczególnie aktywne, bowiem w przedszkolu nie ma miejsca na nudę. "Wesoła Rodzinka" jest przedszkolem o profilu sportowym. Nasze pociechy wybierają kilka spośród specjalistycznych zajęć sportowych. Zajęcia sportowe odbywają się przez cały tydzień, w odpowiednich grupach wiekowych. Prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów, którzy cieszą się renomą i sukcesami zdobytymi w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Proponowane zajęcia sportowe to nie tylko świetna zabawa, ale przede wszystkim rozwijanie sprawności psychomotorycznej, która odgrywa bardzo istotną rolę w ogólnym rozwoju dziecka. Uczą pewności siebie, kształtują cechy charakteru, jak wytrwałość, odwaga, samodzielność, współdziałanie w zespole, gotowość do udzielania pomocy, a także umiejętność pokonywania trudności i rozwijania kontaktów interpersonalnych. Mają istotny wpływ na zdolność planowania, organizacji i logicznego myślenia, ale również poprzez ćwiczenia aparatu ruchu i ćwiczenia oddechowe, które są ich częścią, rozwijają umiejętności niezbędne w nauce czytania, pisania.

Ruch to aktywność, która nie tylko poprawia zdrowie fizyczne, ale także pozwala dobrze poznać siebie oraz swoje otoczenie, dlatego odgrywa niezwykle ważną rolę w rozwoju duchowym, emocjonalnym, poznawczym i społecznym dziecka. Odpowiedzialnie dobrane oraz systematycznie i prawidłowo prowadzone ćwiczenia z dzieckiem rozwijają i doskonalą motorykę, orientację w przestrzeni, koordynację ruchów, wytrwałość, zdolność koncentracji i szybkość reagowania. Dzięki nim dzieci mają możliwość korzystania z doświadczeń zmysłowych i jednocześnie odkrywania własnych umiejętności. Wprowadzając element relaksacji, zajęcia dostarczają dzieciom przyjemności, radości i uśmiechu.

Kierując i uwrażliwiając dzieci na zasady fair play podczas zajęć sportowych, kształtujemy jego stronę moralną.

Wszystkie zajęcia sportowe oraz edukacyjne będą realizowane w formie zabaw. Głównym celem zajęć sportowych będzie "zaszczepienie" u dzieci oraz ich rodziców pozytywnego podejścia do sportu i rekreacji, który - mamy nadzieje - będzie towarzyszył wszystkim adeptom przedszkola "Wesoła Rodzinka" przez całe życie.

Judo/Aikido

Ogromna ilość zabawy i ćwiczeń ogólnorozwojowych pobudzających wszystkie partie mięśni. Duża ilość zabaw z czołganiem, przepychaniem, pełzaniem i czworakowaniem. To praca nad prawidłową sylwetką. Uczymy się padów, przewrotów i mostków. Judo uczy cierpliwości, poczucia obowiązku i wiary w osiągnięcie sukcesu.

Balet

Zajęcia obejmują naukę podstaw baletu, dzięki czemu od najmłodszych lat życia wyrabiana jest w dziecku wrażliwość na sztukę. To zajęcia rozwijające wyobraźnię dziecka i kształtujące prawidłową sylwetkę, jak również:

 • opanowanie umiejętności wykonywania ćwiczeń ruchowo-tanecznych,kroków tanecznych,
 • nauka tańca poprzez zabawy ruchowo-taneczne jak i w oparciu o wybrane techniki tańca możliwe do przyswojenia przez dziecko na danym etapie rozwoju,
 • rozwijanie wrażliwości muzyczno-rytmicznej oraz kształtowanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką,
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno ruchu i dążenie do jego uzewnętrzniania,
 • rozwijanie indywidualności artystycznej dziecka z uwzględnieniem cech jego osobowości oraz wrodzonych predyspozycji tanecznych,
 • pobudzanie twórczej aktywności dziecka,
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie, dyscypliny oraz co najważniejsze... ZAMIŁOWANIA DO TAŃCA!
Taniec

Wyrabia wrażliwość na muzykę, kształtuje estetykę ruchu i koordynację ruchową, pomaga pokonać nieśmiałość i uczy dzieci współpracy w grupie. Kształtuje wyobraźnię i pamięć ruchową.

Rytmika

To zajęcia umuzykalniające, które w formie zabaw rozwijają zdolności muzyczne dzieci, kształtują słuch, poczucie rytmu, uczą wyrażać muzykę za pośrednictwem ruchu. W zabawach muzycznych dzieci uczą się reagować na bodźce, którymi są sygnały muzyczne, zmiany tempa, głośności i wysokości dźwięków, odtwarzają melodię i rytm za pośrednictwem głosu, klaskania, tupania, a także uczą się gry na prostych instrumentach perkusyjnych.

Basen

Doskonała zabawa dla maluchów. Najlepsza ogólnorozwojowa gimnastyka dla dziecka. Rozbudowuje układ mięśniowy. Pokonujemy strach przed wodą. Od pluskania do pływania. Zajęcia prowadzone przez trenerów z Delfinka. Zobacz www.delfinek.bytom.pl

Tenis ziemny

Zajęcia dla najmłodszych prowadzone będą przy uwzględnieniu wszystkich wytycznych Międzynarodowej Federacji Tenisa dla tego typu zajęć z dziećmi. To różnego rodzaju zabawy mające charakter oswajania dzieci z ruchem i specyfiką motoryczno-ruchową tenisa ziemnego. Pozwalają dzieciom na aktywne spędzenie czasu oraz ukształtowanie ich pod kątem umięjętności sprawności fizycznych koniecznych do osiągania sukcesów w późniejszym okresie dorastania dziecka.

Zajęcia w Centrum Sportowym Silesia Club na ul. Dzierżonia 19 w Miechowicach. Zobacz ośrodek www.silesiaclub.com

Język angielski

W naszym Przedszkolu zapewniamy dzieciom częsty kontakt z językiem angielskim. Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w ramach grup przedszkolnych. Nauka języka angielskiego w "Wesołej Rodzince" opiera się na zabawie. Piosenki oraz rymowanki wpadają w ucho i są łatwe do zapamiętania. Dodatkowo wspólne śpiewanie z pokazywaniem to jedyne w swoim rodzaju Mini disco.

W swojej pracy wykorzystujemy:

 • karty obrazkowe,
 • rekwizyty stosowne do tematu zajęć,
 • puzzle,
 • kolorowanki,
 • piosenki oraz rymowanki angielskie.

Nauka języka poprzez wspólną radosną zabawę pozwala na "szlifowanie" języka w sposób prosty i przyjemny. Alternatywnie bądź jako lekcje dodatkowe poprowadzimy zajęcia z języka niemieckiego na tożsamych zasadach jak zajęcia z języka angielskiego.

Edukacja matematyczna

Skupia się na nauce samodzielnego liczenia w pamięci, rozwiązywania podstawowych zadań matematycznych typu dodawanie i odejmowanie, zyskiwania orientacji przestrzenno – geometrycznej oraz umiejętności zapisów cyfr.

Kółko szachowe

Inspirowane osiągnięciami naszego syna, który w wieku wczesnoprzedszkolnym poznał zasady gry, a obecnie pomimo swojego młodego wieku, rywalizując ze starszymi od siebie, odnosi duże sukcesy w tym sporcie. Szachy rozwijają i uczą podejmowania decyzji, szachy dyscyplinują, szachy są źródłem inspiracji.

Zajęcia plastyczne

Uczą samodzielności, cierpliwości, pomagają w wyrabianiu wrażliwości, sprzyjają w rozwijaniu talentu plastycznego. Pobudzają wyobraźnię. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem różnych technik, m.in. gliny, plasteliny, masy papierowej i solnej, farby, kredki, kolage.

Edukacja przyrodniczo-fizyczna

Uwzględnia zapoznanie dzieci z przyrodą i zjawiskami fizycznymi, pokazanie różnorodności przyrody i podstawowych zjawisk w niej zachodzących. Wprowadzanie prostych eksperymentów sprawi, że nasze pociechy na pewną nie będą się nudzić...

Edukacja etyczna (opcjonalnie: religijna)

Zajęcia ukierunkowane są na przekazanie dzieciom zasad moralnych oraz umiejętności rozpoznawania dobra i zła. Celem zajęć jest również przekazanie dzieciom zasad udanej komunikacji i współpracy z rówieśnikami oraz nauki szacunku wobec innych osób.

Edukacja savoir-vivre

Nasze pociechy będą miały okazję uzyskać umiejętności właściwego zachowania w rozmaitych sytuacjach, zarówno na płaszczyźnie werbalnej jak i gestykularnej.

Spotkania ze specjalistami

Logopeda – czuwa nad prawidłowym rozwojem umiejętności mowy naszych pociech. Przedszkole organizuje regularne konsultacje z logopedą dla wszystkich dzieci.

Gimnastyka korekcyjna

Wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego. Jest to nauka skorygowania wady przez przyswojenie korekcji lokalnych, a następnie globalnych oraz rozciągnięcie grup mięśni przykurczonych i wzmocnienie osłabionych, a także nauka prawidłowego oddychania w czasie wykonywania ćwiczeń w celu zwiększenia pojemności życiowej płuc oraz wydolności i sprawności narządu oddychania, wdrażanie do rekreacji ruchowej, uwzględniając elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń

Pielęgniarka

Dzięki regularnym wizytom pielęgniarki gwarantujemy higienę i czystość.