Misja

W życiu jak w sporcie

Naszą misją jest wychowanie przez sport, który jest nie tylko sposobem hartowania ciała, ale przede wszystkim uniwersalną metodą wychowania współczesnego człowieka w duchu pokoju. Podczas zajęć dydaktycznych i sportowych w naszym przedszkolu trenerzy oraz opiekunowie przekazują wartości etyczne i moralne, dbają o rozwój psychofizyczny dzieci.

Naszym głównym celem jest wykształcenie u dzieci nawyku stosowania zasad fair play w życiu codziennym i sportowym. W gronie swoich rówieśników nasze pociechy uczą się współpracy, szacunku dla innych oraz zdobywają podstawowe umiejętności życia w społeczeństwie.

Nasze przedszkole ma na celu zachęcić dzieci do sportowego stylu życia, bez względu na ich umiejętności
i predyspozycje fizyczne – jest otwarte dla wszystkich. Każde dziecko będzie miało szansę rozwijać talenty
w swoim tempie i według swoich możliwości.

Sport traktujemy jako zabawę, nie jako rywalizację. Mamy nadzieję, że uda nam się przekazać dzieciom zamiłowanie do ćwiczeń, które są tak ważne dla zdrowia w dzisiejszej erze komputerów i siedzącego trybu życia.

Pomagamy wychować zdrowych, sprawnych, mądrych i dobrych ludzi.