Rekrutacja

Zapisy do przedszkola odbywają się na podstawie zgłoszenia Rodziców (opiekunów), poprzez wypełnienie poniższych dokumentów:

  • karty zgłoszenia dziecka do przedszkola w Bytomiu - do pobrania
  • umowy sprawowania opieki nad dzieckiem w przedszkolu w Bytomiu - do pobrania
  • karty zgłoszenia dziecka do przedszkola w Siemianowicach Śląskich - do pobrania
  • umowy sprawowania opieki nad dzieckiem w przedszkolu w Siemianowicach Śląskich - do pobrania

Zgłoszenie można też przesłać za pomocą formularza internetowego.

Nauka w przedszkolu jest odpłatna. Czesne zgodnie z cennikiem, obejmuje opłatę za wszystkie zajęcia według harmonogramu.

Na drugie i kolejne dziecko przysługuje rabat. Dzieci przyjmowane są wg następujących zasad:

  • pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające do naszego przedszkola
  • w drugiej kolejności przyjmowane będą rodzeństwa dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola
  • w trzeciej kolejności dzieci Rodziców samotnie wychowujących dzieci
  • pozostałe dzieci wg kolejności zgłoszeń

Chętnie udzielimy odpowiedzi na pytania, zapraszamy do kontaktu e-mail lub telefonicznego.